Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1BCTC riêng Qúy III năm 20215 MB
2BCTC hợp nhất Qúy III năm 20216 MB
3Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202112 MB
4Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 202111 MB
5Công văn giải trình BCTC riêng Qúy II.2021298 KB
6Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II.20215 MB
7Báo cáo tài chính riếng Qúy II.20214 MB
8Báo cáo tài chính riêng Qúy I năm 2021 và Công văn giải trình4 MB

Trang