Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.20226 MB
10Báo cáo tài chính riêng VFC năm 2021 và Công văn giải trình12 MB
11Báo cáo tài chính hợp nhất VFC năm 2021 và công văn giải trình 13 MB
12Công văn giải trình BCTC hợp nhất quy IV.2021243 KB
13Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.20215 MB
14Công văn giải trình BCTC riêng quy IV.2021238 KB
15Báo cáo tài chính riêng quý IV.20214 MB
16BCTC riêng Qúy III năm 20215 MB

Trang