Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17BCTC hợp nhất Qúy III năm 20216 MB
18Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202112 MB
19Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 202111 MB
20Công văn giải trình BCTC riêng Qúy II.2021298 KB
21Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II.20215 MB
22Báo cáo tài chính riếng Qúy II.20214 MB
23Báo cáo tài chính riêng Qúy I năm 2021 và Công văn giải trình4 MB
24Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 và Công văn giải trình5 MB

Trang