Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Công văn giải trình BCTC riêng năm 2020228 KB
26Báo cáo tài chính riêng năm 2020 - đã kiểm toán6 MB
27Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán7 MB
28Báo cáo tài chính hợp nhất Q III.2020 và công văn giải trình7 MB
29Báo cáo tài chính riêng quý III.2020 và Công văn giải trình5 MB
30Công văn công bố thông tin BCTC bán niên 2020293 KB
31Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
32Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB

Trang