Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
34Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB
35Báo cáo tài chính riêng bán niên 202025 MB
36Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202030 MB
37Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB
38Báo cáo tài chính riêng quý 2.20205 MB
39Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2.20207 MB
40Tờ trình thù lao HĐQT, BKS - VTB262 KB

Trang