Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020413 KB
50Báo cáo thường niên năm VFC 2019858 KB
51Công bố thông tin BCTC 2019 - Vinafco283 KB
52Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - VFC3 MB
53Công bố BCTC Qúy IV 2019260 KB
54Báo cáo tài chính riêng Qúy IV.20192 MB
55Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019314 KB
56Báo cáo tài chính riêng Quý 1/20193 MB

Trang