Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019348 KB
58Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/20194 MB
59Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB
60Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018334 KB
61Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20185 MB
62Báo cáo tài chính riêng năm 20185 MB
63Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
64Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB

Trang