Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
41Thông báo về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - VTB191 KB
42Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần vận tải biển Vinafco về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021203 KB
43Toàn văn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - VFC13 MB
44Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VFC568 KB
45Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco907 KB
46Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Vinafco3 MB
47Mẫu thẻ biểu quyết số 2 tại ĐHĐCĐ năm 2021 - VFC485 KB
48Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco5 MB

Trang